Obaveza nastavnika o izradi portfolija

24. februar 2014. 09:00 Društvo Pirot Plus Online

Prema Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika , predviđena je zakonska obaveza izrade portfolija i plana profesionalnog razvoja nastavnika od marta 2014 godine. Tim povodom u OŠ “Dušan Radović” proteklog vikenda održan je seminar pod nazivom “Planiranje stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju škole, lični plan profesionalnog razvoja”. Slavko Ilić, direktor škole, kaže da je ovaj seminar značajan kako bi svaki nastavnik planirao stručno usavršavanje.

-Svaki nastavnik od 3. marta je u obavezi da ima vodi svoj lični plan stručnog usavršavaja, kako bi se ti planovi uklopili u plan i program rada škole. Predavači su bili Tatjana Živanović savetnik iz Školske uprave Niš i i Violeta Pančić, savetnik Regionalnog centra Niš. Seminaru su prisustvovali pored nastavnika ove škole i vaspitači iz PU Čika Jova Zmaj - kaže Ilić.

Portfolio može da se koristi za praćenje ličnog profesionalnog razvoja, za konkurs za posao, napredovanje u karijeri ili prilikom spoljašnje evaluacije. To je organizovana zbirka raznovrsnog materijala koja daje sliku šta nastavnik, stručni saradnik ili vaspitač zna i može da uradi. U njemu se beleže postignuća, profesionalni razvoj, stručno usavršavanje kao i lični stavovi.