Obavešetenje za korisnike prava na dečiji dodatak, prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici i prava na novčanu pomoć samohranim roditeljima

09. septembar 2016. 08:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Odlukom Skupštine Opštine Pirot određena je pomoć korisnicima prava na dečiji dodatak i korisnicima prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici i novčanu pomoć samohranim roditeljima.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da dečiji dodatak pripada detetu do navršenih 19 godina života, ukoliko se u svojstvu redovnog učenika nalazi na školovanju, što podrazumeva obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. Kako je počela nova školska 2016/2017 godina, korisnici prava na dečiji dodatak su u obavezi da dostave školske potvrde o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta u Gradski uslužni centar na šaltere 12 i 13, najkasnije do 31. oktobra 2016. godine, kaže Nadica Adamović, šef Odseka dečje zaštite u Gradskoj upravi Pirot. Uz školske potvrde treba dostaviti na uvid i rešenja o pravu na dečiji dodatak zbog evidentiranja podataka.

S obzirom da je počela nova školska 2016/2017 godina, obaveštavaju se i korisnici prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici i prava na novčanu pomoć samohranim roditeljima po Odluci SO Pirot, da su u obavezi da dostave školske potvrde o redovnom školovanju za treće dete u porodici i za decu samohranih roditelja koja su školskog uzrasta, jer je to jedan od uslova za ostvarivanje pomenutih prava.
Školske potvrde treba dostaviti u Gradski uslužni centar na šaltere 12 i 13, najkasnije do 31. oktobra 2016. god. Uz školske potvrde treba priložiti na uvid i rešenja o pomenutim pravima zbog evidentiranja podataka, navela je Nadica Adamović.