Obaveštenje za pravna lica i preduzetnike o podnošenju prijave za EKO NAKNADU

14. jul 2020. 11:53 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Iz Odseka lokalne poreske administracije Grada Pirota obaveštavaju sva pravna lica i preduzetnike koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31.07.2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020.godinu.
Od subote, 18.07.2020. godine, na Portalu LPA (lpa.gov.rs) biće omogućeno ektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020.godinu.

Podsećamo obveznike da je plaćanje eko takse uređeno Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i postalo je obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:
- ona koja je registrovana u APR
- ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini.

U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu, kao i propisanu visinu iznosa naknade.

Koliku taksu ćete plaćati osim od delatnosti, zavisi i od toga da li ste klasifikovani kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik. Na osnovu ova dva parametra, jedinica lokalne samouprave rešenjem utvrđuje iznos naknade, koja se plaća u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca.

Sve informacije obveznici mogu dobiti putem e-maila: poreska@pirot.rs ili na sl.telefone: 305-574 i 305-570.