Obaveštenje u vezi ostvarivanja prava na besplatnu užinu i besplatan prevoz za učenike

28. jun 2024. 14:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U cilju blagovremenog ostvarivanja prava na besplatnu užinu i besplatan prevoz po Odlukama Grada Pirota, a za školsku 2024/2025. godinu, potrebno je da se korisnici koji ispunjavaju uslove jave u Uslužni centar Gradske uprave. 

Jedinstveno upravno mesto na šaltere 17 i 18 u periodu od 01. jula do 31. avgusta 2024. god. 

Uz popunjen obrazac zahteva, prilaže se fotokopija ili očitana lična karta podnosioca zahteva, a korisnici Centra za socijalni rad dostavljaju i uverenje o korišćenju novčane socijalne pomoći.