Novine u obrazovanju

06. jun 2013. 12:37 Društvo Pirot Plus Online

Usvojeni predlog Zakona o osnovnom obrazovanju podrazumevaju da finansiranje škola po učeniku počne od školske 2014/15 godine. Slavko Ilić, direktor OŠ „Dušan Radović“ kaže da su učestvovali u pilot projektu finanisranja po učeniku, ali da duže vreme nije bilo orgnaizovanih seminara koji su neophodni za realizaciju ovog projekta.


- Ni jedan sastanak nije organizovan već godinu dana. Mi 2014. godine ne možemo započeti realizaciju. Neophdono je još 6 do 7 seminara i obuka da bi kao pilot grad ušli u projekat. Projekatt se finansira sredstvima Svetske banke i to je rešeno, neće moći da se realizuje kako je i planirano – kaže Ilić.


Izmene zakona u oblasti obrazovanja predviđaju da osnovci od petog do osmog razreda od sledeće školske godine imaju do pet časova nastave denevno, ili 25 nedeljno, umesto dosadaša 32, dok će učenici od prvog do četvrtog imati najviše četiri časa dnevno, odnosno 20 nedeljno, umesto dosadašnja 23 časa. Ilić kaže da je reč o prilagođavanju propisa sa stanjem u praksi.


- Kod nas u osnovnim školama je broj i ispod 20 učenika, i to je rešeno. Kada se radi o broju časova učitelji imaju svoju normu, međutim engleski održavaju nastavici, i on ne prelazi 20 časova nedeljno. Međutim ima tu i dodatnih aktivnosti dopunska nastava i slobodne aktivnosti i u tom slučaju časovi se kreću i do 24 nedeljno. Kod starijh razreda takođe ima dopunske nastave, sekcija i dodatne nastave, opet broj časova prelazi predviđeni. Jesu deca opterećena, međutim, teško je naći nastavnika ili aktiv nastavnika, i udruženja na nivou Srbije iz bilo kog predmeta, koji bi se složio da upravo taj predemt bude smanjen za neki čas – kaže Ilić.


Osim samanjenja časova u osnovnim školama zakon predviđa da osnovci iz svakog predmeta u toku polugodišta moraju biti ocenjeni najmanje četiri puta da bi im se zaključila konačna ocena. Iz predmeta gde imaju čas jednom nedelljno biće dovoljna samo jedna ocena u tromesečju. Još jedna od novina je da će prosvetni radnici ići u penziju ako ispunjavaju bar jedan od uslova. Od školske 2017/18 prijemne ispite na fakultetima zameniće polaganje mature.