Nova usluga u Gradskoj upravi Pirot – tri POS terminala za građane

31. maj 2024. 11:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online


Počev od juna meseca u Gradskoj upravi Pirot omogućena je nova usluga građanima. Zahvaljujući Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, Gradska uprava Pirot je postavila tri POS terminala za bezgotovinsko plaćanje i omogućila korisnicima svojih usluga da administrativne i druge takse, naknade i porez na imovinu plate elektronski. Elektronsko plaćanje dostupno je svim platnim karticama (DinaCard, VISA, MasterCard) bez obzira na banku izdavaoca.
Putem platnih kartica na šalterima br.6,8 i 13 u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pirota moguće je da se plate sve administrativne takse (lokalne i republičke), naknade, porez na imovinu i ostale obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda.
Uspostavljanje plaćanja taksi na šalteru putem platnih kartica doprinosi načelu delotvornosti i ekonomičnosti postupka, a u cilju uspostavljanja profesionalne i moderne uprave kao servisa građana. E-plaćanjem stranka izbegava popunjavanje uplatnica, odlazak do pošte ili banke i čekanje u redovima, i na taj način joj se omogućava da efikasnije ostvari svoja prava.

*Obaveštenje: Gradska uprava Grada Pirota