U pripremi nova Strategija za unapredjenje života i rada mladih u Pirotu u narednih šest godina

27. septembar 2022. 12:45 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na jučerašnjem Gradskom veću, većnici su dali saglasnost i na Odluku o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Pirota za period od 2023.do 2028.godine i Akcionog plana za njeno sporovodjenje. 

Kako je nakon sednice rekao Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota, još 2009.godine krenulo se sa sistemskom organizacijom omladinske politike, u to vreme kroz Kancelariju za mlade. Colić smatra da je u prethodnoj deceniji dosta toga uradjeno, na čelu sa gradom Pirotom, ali i ostalih institucija i organizacija koje su se bavile mladima. 

Ovim strateškim dokumentom definisaće se prioriteti za dalji razvoj mladih ljudi koji žive u Pirotu. Grad Pirot će angažovati Regionalnu agenciju JUG, te na osnovu članstva, iskoritiće pravo na korišćenja usluga administrativnim upravljanjem ovim procesom. 

Strategiju će pratiti i Akcioni plan i budžet, a po njegovim rečima predlog strategije će u martu naredne godine briti predočen Skupštini na usvajanje. 

Davanje saglasnosti o pristupanju izrade ovog dokumanta sutra će se naći i pred odbornicima Gradske skupštine koja će biti održana u Velikoj sali od 10 časova.