Neverovatno! Zaposleni u Sportskom centru Pirot, jednom od najboljih u Srbiji, primaju zarade ispod minimalca. Grad finansira rad SC i dotira razliku!

24. jul 2019. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Kada smo informaciju i zaradama zaposlenih u Sportskom centru Pirot saznali, zaista, bilo je za nevericu. Piroćanci već godinama, posebno mladi, uživaju, koriste sve ono što su Nenad Djordjević i njegovi saradnici uradili i dalje rade !

Ukoliko bi vas podsećali koliko je akcija organizovano, objekata izgradjeno, s koliko se projekata konkurisalo, kakvih je sve manifestacija bilo, na koji način je do sada Sportski centar saradjivao s klubovima, zaista bi nam bilo potrebno mnogo prostora.

U Vladi Srbije, u nadležnom Ministarstvu, u Sportskom savezu Srbije, u Savezu za školski sport Srbije, poslednjih godina stalno je isticano da je Sportski centar Pirot primer dobre prakse i da treba slediti aktivnosti Piroćanaca.

Šta je rukovodilo autore Uredbe o koeficijentima da koriste isti aršin za sve, zaista je velika dilema. Koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama sporta i fizičke kulture regulisani su Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Uredba je iz 2001. godine, a poslednja izmena iz 2012.

Za sve ostale javne ustanove i ustanove obrazovanja, korigovani su koeficijenti, samo deo Uredbe koji se odnosi na na ustanove sporta i fizičke kulture nije. Koeficijenti su ostali iz 2001. godine.

Verujemo da u Srbiji ima sportskih centara koji nemaju posebne aktivnosti i da su se predlagači izmena rukovodili možda i time. Neverovatno je da se dozvoli da se na ovakav način "kažnjavaju" centri koji pokreću sport u svojim gradovima

U maju ove godine, Sportski centar se obratio Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, obrazlažući zahtev koji je ranije poslat, da se Uredba izmeni. U zahtevu je navedeno da niži koeficijenti dovode do nezavidnog položaja ustanova sporta i fizičke kulture.

Plate su značajno niže od ostalih službi i značajno su ispod minimalne neto zarade. Iz ovih razloga smatramo da je neophodno promeniti Uredbu o koeficijentima za zaposlene u javnim službama i to izjednačavanjem koeficijenata sa ostalim službama. Takodje, rešenje problema može biti i uvodjenje osnovice za isplatu plata zaposlenima u ustanovama sporta i fizičke kulture koja bi bila viša od ostalih službi i nadomestila razliku u neto zaradama, piše pored ostalog u obrazloženju Sportskog centra Pirot !

U nastojanjima da u Gradskoj upravi saznamo kakav je stav, dobili smo obrazloženje u pismenoj formi!

- Za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama sporta i fizičke kulture primenjuje se osnovica za obračun plata zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti.

Ako uzmemo u obzir osnovicu i nepromenjene koeficijente iz 2001. godine, sa VII stepenom stručne spreme zaposleni u ustanovama sporta i fizičke kulture ima 32.308 dinara dok sa trećim stepenom ima zaradu 17.946 dinara. Sve zarade, osim zarade zaposlenih sa sedmim stepenom stručne spreme značajno su ispod minimalca.

S obzirom da, po Zakonu niko nema pravo da primi zaradu ispod minimalca, svim zaposlenima se isplaćuju minimalne zarade, koja je npr. u aprili iznosili nešto preko 24 hiljade. Grad finansira rad SC i dotira razliku do minimalne zarade.

Sportski centar ima 18 zaposlenih, i za sve zaposlene osim za one sa VII stepenom stručne spreme dotiraju se do nivoa minimalca.

Predstavnici SC i lokalne samopurave prezentovali su na sednici Skupštine SKGO zahtev za upućivanje inicijative Vladi i nadležnim ministarstvima, za izmenu Uredbe.

Zahtev je upućen i NALED-u (Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj). Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a rekla nam je da je podržana inicijativa Sportskog centra Pirot i da je stav NALED- a u pismenoj formi upućen nadležnom Ministarstvu.

NALED i SKGO Inicijativa za unapredjenje finansijskog položaja zaposlenih u ustanovama sporta i fizičke kulture LINK

Ivan Radak, šef Jedinice za odnose sa javnošču u specijalnoj video izjavi za Portal Pirot Plus online rekao je da će NALED nastojati da doprinese da se Uredba promeni.

U Gradskoj upravi, ukoliko ne dodje do promene Uredbe moraće da traže druga rešenja, jer je zaista Sportski centar nosilac svih značajnih aktivnosti na razvoju sporta i fizičke kulture u našem gradu i jedan od najboljih u Srbiji.