Nema ograničenja za noćno miniranje u dubini tunelske cevi

27. februar 2014. 08:11 Gradska hronika Pirot Plus Online

Stanovnici naselja Sarlah više puta obraćali su se našoj redakciji sa pitanjem vremenskih ograničenja kada je reč o miiranju kod tunela Sarlah.

Odgovor smo zatražili u preduzeću Koridori Srbije gde je rečno da je izvođenje radova na tunelu Sarlah u okviru deonice autoputa E-80 od Staničenja do Pirota. Tunelski radovi rade se po novoj austrijskoj metodi sa primenom različitih tipova podgrade u skladu sa stenskom masom, i za sada se iskop vrši miniranjem, i to u levoj tunelskoj cevi nema ograničenja za noćno miniranje jer se ušlo 175 m u tunelsku cev, dok u desnoj cevi postoji ograničenje, dok se dublje ne uđe u cev, i radovi na miniranju se izvode u periodu od 8.00 do 19.00 sati, i svako miniranje prati merenje seizmologije, buke i prašine, kojim se potvrđuje da ovi radovi ne izazivaju povećanje nivoa zagađenosti u zoni tunela Sarlah. U levoj tunelskoj cevi, do juče je urađeno 175 m iskopa i I faze primarne podgrade dok je u desnoj tunelskoj cevi urađeno 20 m iskopa i I faze primarne podgrade.