Nastava na daljinu u pirotskim školama realizuje se vrlo dobro, učenici minimalno izostaju

27. april 2020. 10:37 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Gradska prosvetna inspekcija napravila je presek stanja učenja na daljinu u pirotskim osnovnim i srednjim školama nakon više od mesec dana rada. 

Prema dostavljenim podacima predstavnika osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Pirota, o broju dece koja izostaju sa predavanja nastave na daljinu, stanje je sledeće:
U četiri osnovne škole broj dece koja izostaju sa nastave na daljinu, zavisno od škole, kreće se od tri do trinaest učenika.
Treba napomenuti da se radi o deci iz socio-ekonomski osetljivih porodica, koja i u redovnom radu škola nisu pohadjala nastavu ili su bila neredovna.
Što se tiče srednjih škola, osim u Mlekarskoj školi, gde izostaje sa nastave oko desetak učenika u ostalim srednjim školama u Pirotu, radi se o pojedinačnim slučajevima. Na početku nastave na daljinu i TV emitovanja nastave, bilo je manjih problema, pre svega tehničkih. Angažovanjem nastavnika, razrednih starešina, stručnih službi škola kao i koordinatora za romska pitanja grada Pirota, trenutno funkcionisanje nastave na daljinu, u pirotskim osnovnim i srednjim školama, dovedeno je u stanje koje se može oceniti kao vrlo dobro.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, direktorima, nastavnicima i stručnim saradnicima, 13. aprila, izdalo je sugestije za početak brojčanog ocenjivanja učenika u periodu učenja na daljinu. Ocenjivanje bi trebalo da bude motivišuće odnosno podsticajno, ali ne i neobjektivno. Ministarstvo je izvršilo i izmenu oba Pravilnika o ocenjivanju, i u osnovnom i u srednjem obrazovanju, tako što je dozvoljeno da učenik u vanrednim situacijama može imati i manji broj ocena od dozvoljenog minimuma u jednom polugodju. Imajući u vidu da se prema Pravilnicima o ocenjivanju u konačnu ocenu na kraju školske godine, računaju sve ocene upisane u dnevnik od početka školske godine, predstavnici škola smatraju da neće biti problema prilikom zaključivanja ocena na kraju školske godine.

*Saopštenje: Gradska prosvetna inspekcija, Odeljenje za vanprivredne delatnosti