NALED: Mere Vlade nedovoljne za privredni oporavak

10. oktobar 2013. 10:59 Privreda Pirot Plus Online

U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, smatraju da usvojeni paket mera ima za cilj rešavanje budžetskih problema. Ivan Radak iz NALED-a kaže, pored ostalog, da ove mere ne daju jasne smernice delovanja i kasnije uvid u njihov rezultat.


Prema rečima Radaka i ovoga puta su izostali planovi koji bi trebalo da dovedu do pokretanja privrednih aktivnosti. On kaže da postoji opravdana bojazan da novac od, eventualnog dobijanja povoljnih kredita ne bude upotrebljen u oporavak realnog sektora.


- Ovo su mere koje mi vidimo kao pokrivanje budžetske rupe i više od toga ne vidimo ni jedan korak. Najavljuju se neke mera u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta, kao neka šesta mera u ovom paketu, ali to su neke mere koje su i ranije najavljivane, a mi tu ne vidimo niti rokove niti smernice da bismo mogli kasnije da govorimo o efektima usvojenih mera.


Što se tiče pokretanja privrede tu nema gotovo nikakvih planova. Vidimo da jedna od mera koja podrazumeva uzimanje povoljnih kredita ne daje garanciju da će, ako do toga i dodje, novac biti upotrebljen za razvoj realnog sektora.


Smatram da treba što pre promeniti Zakon o radu i Zakon o planiranju i izgradnji jer su to dva važna sistemska zakona kao i usvajanje jedinstvenog Zakona za inspekcijske organe kako bi se sprečila siva ekonomija -kaže Radak.