Najpre električna energija, pa onda zakup VIDEO

11. maj 2015. 18:00 Privreda Pirot Plus Online

Direktorka Kompanije AHA Mura Prvi maj Miša Flegar, smatra da bez obzira na veoma teško stanje u kojem se nalazi Fabrike izlaza ima. Fabrika raspolaže dobro opremljenim pogonima i postoji interesovanje poslovnih partnera za zakup što bi omogućilo upošljavanje radne snage. Sutra će se u Beogradu razgovarati o priključenju struje kako bi se omogućili optimalni uslovi za početak rada.

S A O P Š T E NJ E

Na osnovu informacije koju smo objavili 07.05.2015. želimo da naglasimo da Ministarstvo privrede podržava sve aktivnosti koje rukovodstvo fabrike preduzima u cilju iznalaženja konačnog rešenja za preduzeće i daje punu podršku potenciajalnim zakupcima u nameri da što pre pokrenu proizvodnju i uposle radnike.

Zbog toga, Ministarstvo privrede je, na zahtev rukovodstva Fabrike, organizovalo sastanak sa predstavnicima EPS-a u utorak 12.05.2015.g. radi dogovora oko ponovnog uključenja struje u preduzeću, jer je jedan od zahteva potencijalnih zakupaca bio i nesmetano snabdevanje električnom energijom.

Rukovodstvo potpuno razume probleme radnika i podržava sve realne i opravdane zahteve radnika ali se ograđuje od bilo kakve politizacije teškog položaja radnika. Bilo kakvi dalji protesti radnika mogu da dovedu do toga da i ovi potencijalni zakupci odustanu. Zbog toga rukovodstvo fabrike ne može da snosi odgovornost ukoliko do toga dođe.

Na osnovu dogovora koji je postignut u Ministarstvu privrede, odmah posle potpisivanja ugovora o zakupu, biće Sudu predat Predlog za pokretanje stečajnog postupka koji je već odobrio stečajni upravnik Stevan Radovanović.

Pirot, 11.05.2015.g

Aha Mura Prvi maj doo

Direktor,Masa Flegar