Nadica Adamović: Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom donosi izmene u načinu ostvarivanja prava na dečiji dodatak

25. septembar 2018. 11:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Korisnici prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici i prava na novčanu pomoć samohranim roditeljima po Odluci Skupštine Grada Pirota u obavezi su da dostave školske potvrde o redovnom školovanju za treće dete u porodici i za decu samohranih roditelja koja su školskog uzrasta, jer je to jedan od uslova za ostvarivanje pomenutih prava. Uz školske potvrde treba priložiti na uvid ličnu kartu korisnika i rešenja o pomenutim pravima zbog evidentiranja podataka.

Takodje korisnici prava na dečiji dodatak u obavezi su da tokom septembra dostave školske potvrde o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta u Gradski uslužni centar na šaltere 12 i 13. Roditelji čija su deca učenici osnovnih i srednjih škola, a koji ostvaruju pravo na besplatnu užinu i učešće Grada Pirota u troškovima prevoza učenika u obavezi su da podnesu zahteve za ostvarenje pomenutih prava na šalterima Gradskog uslužnog centra (šalteri 12 i 13).

Nadica Adamović, šef Odseka društvene brige o deci posebno je, u audio izjavi, rekla je šta je sve aktuelno u Odseku

[playlist ids="146543"]

Adamovićeva je takodje prokomentarisala i izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

[playlist ids="146544"]