Na sajmovima zapošljavanja u Pirotu u 2019. učestvovalo preko 1.300 lica, zaposlilo se više od 35 posto

20. februar 2020. 12:19 Društvo Pirot Plus Online

Zahvaljujući merama politike zapošljavanja u Srbiji je, prvi put od kada se meri stopa nezaposlenosti, krajem trećeg kvartala prošle godine zabeležana nezaposlenost od 9,5 posto, ili u brojkama 300.000 nezaposlenih. Na drugoj strani porastao je broj zaposlenih lica na oko tri miliona. U Pirotu je takodje zabeležen pad broja nezaposlenih. Prema rečima direktora filijale Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje, Dragana Jenaćkovića, dobri rezultati postignuti su na sajmovima zapošljavanja koje Filijala organizuje dva puta godišnje. Efekti sajmova su zadovoljavajući s obzirom da je 35 posto lica sa tržišta rada došlo do posla.

Jedna od osnovnih mera, koju po prirodi posla realizuje filijala u Pirotu, jeste posredovanje pri zapošljavanju i ona spada u red nefinansijskih mera, ali je izuzetno važna, smatra Jenaćković.