Na prvoj jesenjoj sednici Skupštine grada imenovani direktori i vršioci dužnosti direktora javnih preduzeća. Usvojen izveštaj o izvršenju Budžeta.

29. septembar 2017. 16:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Odbornici Skupštine grada, posle zaključka da postoji kvorum za održavanje sednice, nisu imali predlog za dopunu dnevnog reda na kojem se pored ostalog našao Izveštaj o usvajnju Odluke o Budžetu grada Pirota za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine, Odluka o odredjivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodredjeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu, Odluka o utvrdjivanju zona obaveznog investicionog održavanja stambenih zgrada i sufinansiranja radova na održavanju fasada i unapredjenju energetskih svojstava zgrada, Program zimskog održavanja lokalnih puteva i ulica na teritoriji Grada i razrešenja i imenovanja.

Izvestilac o izvršenju Budžeta, načelnica za privredu, Jagoda Šnele, kaže da je Izveštaj radjen po ustaljenoj proceduri jer Zakon koji reguliše ovu oblast nije menjan. Prihodna strana Budžeta ostvarena je sa 43 posto a rashodna sa 34, 90 i da su sredstva trošena onako kako su Budžetom i planirana.

Većinom glasova , 43 za i 4 protiv usvojen je izveštaj o izvršenju Budžeta.

Tema koja je pobudila veliku pažnju odbornika bila je Odluka o utvrdjivanju zona obaveznog održavanja stambenih zgrada i sufinansiranje radova na održavanju fasada. Načelnik za urbanizam, stambeno komunalnu delatnost i inspekcijske poslove, Zoran Krstić, kratko je istakao da Novi zakon o stanovanju nameće nove obaveze stanarima, ali i lokalnoj samoupravi.

Za usvajanje ove Odluke galasala su 42 odbornika, protiv i uzdržanih nije bilo.

Odbornici Skupštine grada dali su saglasnost na izmene Programa poslovanja i dopunu Statuta Komunalca, kao i izmenu Statuta Arhiva. Usvojen je program zimskog održavanja ulica i puteva u gradu. Tim povodom odredjeni su prioriteti,a posao će biti poveren onom preduzeću koje ponudi najnižu cenu po radnom satu.

Na sednici Skupštine grada imenovani su direktori javnih preduzeća. Do promena nije došlo u Komunalcu, Vodovodu i Regionalnoj deponiji. U novom mandatu Boban Tolić ostaje na čelu Komunalca, Zoran Nikolić Vodovoda, a Nebojša Ivanov direktor Regionalne deponije. Za vršioca dužnosti direktoraToplane imenovana je, diplomirani ekonomista, Sladjana Mančić, a Slaviša Svilarov, takodje diplomirani ekonomista za direktora Javnog preduzeća za planiranje i uredjennje gradjevinskog zemljišta.

Predsednik Skupštine grada, Milan Popović ocenjuje da je sednica protekla u konstruktivnoj atmosferi i demokratskom duhu.

Dr Sava Rančić, zamenik šefa odborničke grupe SNS-a kaže da su njihovi odbornici glasali za sve odluke i da nisu imali nikakvih primedbi.

Pirotska nova snaga nije podržala Budžet koji nikad nije imao više sredstava, a da ona nisu namenjena razvoju privrede za šta se Pirotska nova snaga posebno zalaže, izjavio je šef odborničke grupe , Dimitrije Vidanović.

I na kraju zabeležili smo izjave direktora javnih preduzeća. Boban Tolić smatra da će opravdati ukazano poverenje da i u ovom mandatu bude na čelu Komunalca.

Vršilac dužnosti direktora JP za planiranje i uredjenje gradjevinskog zemljišta je Slaviša Svilarov. On je zahvalio odbornicima na poverenju i kaže da će dati sve od sebe da uspešno obavlja dužnost.

Nebojša Ivanov, koji je do sada bio vršilac dužnosti direktora Regionalne deponije, od danas je direktor. Smatra da je pred njim velika odgovornost s obzirom da se radi o Preduzeću od interesa za Pirotski okrug.