Na dnevnom redu sednice Gradskog veća razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta za prvih devet meseci godine, Odluke o rebalansu i Odluke o budžetu za 2020. godinu

23. oktobar 2019. 13:35 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Gradskog veća zakazana je za 29. oktobar.

Na dnevnom redu sednice je razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu grada u prvih devet meseci godine, kao i razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019. godinu.

Većnici će utvrdjivati predlog Odluke o budžetu grada i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2020. godinu.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i donošenje Zaključka o odobrenju zaključenja aneksa ugovora sa prevoznicima o poveravanju linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Na sednici će se razmatrati i zahtev Sportskog udruženja "Golf" Pirot.

Sednica Gradskog veća počinje u 10 časova.