Muzej dobija stalnu arheološku postavku

30. april 2014. 10:53 Kultura Pirot Plus Online

Muzej Ponišavlja dobio je značajna sredstva za realizaciju projekata na konkursu Ministarstva kulture. Saša Jovanović, direktor Muzeja kaže da su odobrena 4 projekta ukupne vrednosti blizu 1,5 miliona dinara. Sredstva su odobrena za izdavanje dve publikacije, uredjenje prostorija Muzeja Ponišavlja na Kaleu, i najveći deo sredstava odobren je za arheološka istraživanja.

- Za štampanje obe publikacije dobili smo 370.000 dinara, za meterijalne troškove za sredjivanje prostorije na Kaleu 480.000 dinara. Preostala sredstva od oko 640.000, odobrena su za arheološka istraživanja, kaže Jovanović.

U planu je da se u objektu Muzeja na Kaleu napravi stalna arheološka postavka, što će naravno biti potpuno drugačije od onoga što se nalazi u okviru stalne postavke, ali nadamo se da će biti atraktivno i interesantno za posetioce, kaže Jovanović. Projekat će biti finansiran sredstvima Ministarstva kulture, koja će biti utrošena za materijalne troškove, dok je posredstvom javnih radova na lokalnom nivou obezbedjena radna snaga

- Putem javnih radova Muzej je dobio projekat „Izgradnja zida u dvorištu Muzeja, uredjivanje gornjeg grada-Kale, uredjenje depoa i stalne arheološke postavke“. Vrednost ovog projekta je 178.000 dinara. Deo sredstava utrošen je za izgradnju zida, a ostala sredstva koristiće se za angažovanje radne snage na projektu stalne arheološke postavke na Kaleu. Za materijalne troškove koristiće se odobrena sredstva od Ministarstva kulture.U okviru buduće atheološke postavke biće izloženi predmeti koji će biti veoma interesantni za posetioce i koji će se umnogome razlikovati od etnološke postavke u Kući malog Riste, kaže Jovanović.

Sportski savez Pirot, u okviru javnih radova, realizuje u saradnji sa Sportskim centrom projekat pod nazivom „Uredjenje površina za sportsko rekreativne namene“. Vrednost projekta, koji podrazumeva uredjenje staze na Sarlahu, pič terena, sredjivanje mobilijara je 237 hiljada dinara, trajaće tri meseca i biće angažovana dva nezaposlena lica, kaže Saša Jovanović, predsednik Sportskog saveza.