Miloš Colić: Verujemo da se sledeće godine stvore uslovi za početak radova na rekonstrukciji Gimnazije Pirot

24. septembar 2020. 12:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Zgrada Gimnazije u Pirotu, kao spomenik kulture, je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Zbog toga je priprema projekta za rekonstrukciju ovog objekta zahtevala obiman posao.

Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, kaže da je projektovanje završeno, a vrednost radova procenjena je na dva miliona evra. U okviru radova biće rekonstruisana zgrada škole, Sokolana i dvorište.

Zbog pandemije su sve aktivnosti planirane za rekonstrukciju škole odložene i od razvoja epidemiološke situacije ubuduće zavisiće i početak radova.

Miloš Colić ističe da će to biti veliki izazov, ali očekuje da se u daljem periodu stvore uslovi za početak radova i nastavi saradnja sa Vladom Srbije.