Milena Dimitrijević: Važne teme na predstojećoj sednici Skupštine - Prostorni plan grada, akcioni plan zapošljavanja do 2023. godine

20. april 2021. 12:10 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Skupštine grada Pirota zakazana je za petak, 23. aprila, sa početkom u 10 časova u sali Doma kulture. Za portal Pirot Plus onlajn sednicu je najavila predsednica Skupštine grada, Milena Dimitrijević.

Među prvim tačkama dnevnog reda su: donošenje Prostornog plana Grada Pirota, donošenje odluka o izradi urabinističkih planova, odnosno, planovi generalne regulacije sela Krupac i Sukovo, zatim Plan detaljne regulacije lokaliteta “Kitka” i Plan detaljne regulacije lokaliteta u katastarskoj opštini Dobri Do za izgradnju solarne elektrane, navela je predsednica Skupštine grada.

Prema njenim rečima, pred odbornicima će se naći i Odluka o promeni namene objekta Poljoprivredne savetodavne stručne službe Pirot,  ali i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za period 2021-2023. godine.

Objašnjavajući Lokalni akcioni plan zapošljavanja, Dimitrijevićeva je istakla da Grad Pirot izdvaja oko 19 miliona dinara za četiri programa koja se realizuju u tom cilju, a za trogodišnji period planira se upošljavanje 367 lica.

Kada su ostale teme sednice Skupštine grada u pitanju, Milena Dimitrijević kaže da će biti reči o utvrđivanju radnog vremena Apotekarske ustanove Pirot i odluke iz imovinsko pravne oblasti.

Na predstojećoj sednici Skupštine grada pred odbornicima će biti i donošenje Odluke o pristupanju izradi odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada. Predsednica Skupštine Milena Dimitrijević rekla je ovom prilikom da se radi o usaglašavanju Zakona o lokalnoj samoupravi i uređuje se pravni status mesne zajednice, a na osnovu broja stanovnika i teritorijalne povezanosti. To, praktično, znači da imaju mogućnost da neke mesne zajednice u selima, dve ili tri, spoje u jednu, ali će to prvo biti predmet rasprave građana.