Milan Popović: Pred odbornicima su važne teme, ipak, smatram da će Odluka o završnom računu Budžeta grada za 2018. pobuditi veliku pažnju

20. maj 2019. 17:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Ove nedelje, u petak, 24. maja održaće se sedica Skupštine grada. Od ukupno trinaest tema dnevnog reda, o kojima će raspravljati odbornici Skupštine grada, najveći broj je iz oblasti gradske problematike. Predsednik Skupštine grada, Milan Popović, smatra da će Odluka o završnom računu Budžeta za prošlu godinu, odnosno o tome kako je utrošen novac poreskih obveznika, pobuditi najveću pažnju, ali i ostale teme su od važnosti za uspešno funkcionisanje grada.