Mere za sanaciju Budžeta, ali ne i privrede

10. oktobar 2013. 11:00 Privreda Pirot Plus Online


Najnovije mere Vlade Republike Srbije za izlazak iz krize nemaju razvojnu komponentu, smatra Rodoljub Ćirić, diplomirani ekonomista i predsednik Samostalnog sindikata opštine Pirot. Ćirić kaže da se pored sanacije deficita u Budžetu očekivalo i donošenje mera za oživljavanje privrede.


- Kao dugogodišnji sindikalista i diplomirani ekonomista očekivao sam mnogo više od najnovijih mera Vlade Srbije. Po svemu sudeći ove mere ukazuju na finansijsku konsolidaciju, ali ne pružaju nove mogućnosti za razvoj privrede i upošljavanje novih radnika. Mi smo u Sindikatu očekivali da Vlada uporedo sa rešavanjem deficita u Budžetu počne i rešavanje najvećeg problema sa kojim se suočava Srbija, problem oživljavanja privrede i smanjenja nezaposlenosti. Medjutim kao što sam i rekao ovde se pre svega radi o finansijskoj konsolidaciji i ako Vlada smatra da je svodjenje reindustrijalizacije samo na finansijsku konsolidaciju onda to neminovno vodi u bankrot, kaže Ćirić.


Svedoci smo da na otvorenoj sednici Vlade kada je bilo reči o paketu mera, realni sektor nije ni spomenut, a začudjuje da sednici nije prisustvovao ministar za privredu, koji je kako prenose nacionalni mediji, imao preča posla u tom trenutku. Takodje, smatram da Zakon o radu nije smetnja razvoju privrede a povećanje PDV-a je samo još jedan udarac na i onako nizak standard gradjana, kaže Ćirić.