Maša Flegar: Inicijativni odbor nema legitimitet

07. maj 2015. 10:20 Privreda Pirot Plus Online

Povodom informacije objavljene na portalu televizije Pi kanal, da je „Inicijativni odbor“ Aha Mura Prvi maj, uputio pismo Predsedniku Opštine Pirot , mr Vladanu Vasicu i Predsedniku Skupštine Milanu Popoviću, da lokalna samouprava pomogne njihovim sugradjanima, odnosno radnicima Aha Mura Prvi maj, u rešavanju njihovog teškog ekonomskog položaja, rukovodstvo kompanije izdaje zvanično

S A O P Š T E NJ E

Inicijativni odbor Aha Mura Prvi maj, nije nikakva zvanično registrovana organizacija, niti može sebi da dodeli ulogu da zvanično zastupa stav radnika i istupa pred zvaničnim organima lokalne samouprave, države i državnih organa u ime radnika Aha Mura Prvi maj, a ponajmanje da zastupa mišljenje i stav preko 900 zapošljenih u ovoj kompaniji.

Grupa radnika Aha Mura Prvi maj je formirala Inicijativni odbor čiji je jedini zahtev bio da se zapošljenima omogući da se ponovo izjašnjavaju na podneti predlog UPPR, koji je predložilo Ministrastva privrede RS, kao jedno od mogućih rešenja za konsolidacijom i izlazak iz krize preduzeća Aha Mura Prvi maj.

Članovi Inicijativnog odbora i njihovi „tajni lideri“ su osporavali UPPR, da je prebrzo uradjen, da zapošljeni nisu upoznati sa njegovom sadržinom, da je nepovoljan po radnike i da je bolji stečaj nego UPPR, jer isti bar pruža materijanu sigurnost zapošljenim odredjeni period i garantuje isplatu zaostalih plata.

Šta se desilo?

U interesu zapošljenih i njihovih prava poslovodstvo je prihvatilo predlog Inicijativnog odbora i dozvolili ponovno izjašnjavanje zapošljenih na predloženi UPPR, sa nadom da će inicijatori cele akcije kroz ovaj postupak formulisati svoje zahteve i zvanično u pisanom obliko dostaviti sve primedbe i predloge kako poslovodstvu tako i Privrednom sudu u Nišu, kao instituciji koja po zakonu sprovodi ceo postupak izmena, dopuna i usvajanja UPPR.

Zapošljeni su potpisivali nove izjave, a pri tome, osnovna primedbua na UPPR da zapošljeni nisu upoznati sa njegovom sadržinom, nije otklonjena, jer niko zapošljenima nije pojasnio šta nije dobro u predloženoj verziji UPPR, šta sada potpisuju, odnosno šta se traži da se izmeni i ugradi u UPPR.

Privrednom sudu u Nišu, Inicijativni odbor, u ime radnika koje je organizovao na novo izjašnjavanje, nije dostavio nikakvu pisanu primedbu, bilo kakav predlog za izmenu i dopunu UPPR, niti se pak punomoćnik radnika pojavio na ročištu 24.04.2015.g. na kome je trebalo da se glasa za UPPR.

Ovakvom „blokadom“ je bio zatečen kako sud tako i ostali većinski poverioci po klasama, koji su i pored najbolje volje i predhodne podrške na ceo postupak i UPPR , na kraju morali da odustanu od celog projekta I negativno glasaju za UPPR.

Dana 23.04.2015.g. održan je sastanak u Ministarstvu privrede RS, na kome su pored kompletnog rukovodstva prisustvovali i predstavnici sva tri sindikata Aha Mura Prvi maj. Predstavnici ministarstva su sve prisutne obavestili da potencijalni kupac iz Turske, na čije izjašnjavanje se predugo čekalo jer su na njemu bazirani planovi za početak proizvodnje, u ovom trenutku nije zainteresovan za kupovinom kompanije, te je rukovodstvo prisutne informisalo o planu koji se bazira na izdavanju proizvodnih kapaciteta pre otvaranje stečaja, kao krajnje solucije za rešavanja statusa firme Aha Mura Prvi maj.

Ovaj predlog je podržan kako od strane Ministarstva privrede, tako i od strane predstavnika svih sindikata.Na osnovu zaključka sa sastanka u Ministarstvu privrede sačinjen je predugovor za izdavanje proizvodnih kapaciteta u zakup, koji je poslat svim zaiteresovanim zakupcima i poslovnim partnerima, sa idejom da se što pre pokrene proizvodnja i uposli što veći broj radnika.

Zaiteresovani zakupaci su već poslali konkretne ponude za upošljavanjem proizvodnih kapaciteta i početak ozbiljne proizvodnje u što kraćem periodu.

Ali po ko zna koji put, kada se učini bili kakav pozitivan korak, „ nazovi dušebrižnici i borci za prava radnika“ i njihovi mentori, svesno ili namerno pokušavaju da sve to uruše, da radnike ponovo obmanjuju i zbunjuje, da u etar i na društvenim mrežama plasirajući laži i izazovu još veću nesigurnost, a sve u cilju promocije ličnih interesa, a ne u interesu radnika i oživljavanje proizvodnje u fabrici.

Članovima incijativnog odbora nije bio dobar UPPR, pa su organizovali izjašnjavanje za njegovo obaranje. Na javnim nastupima su tvrdiliu da je stečaj bolja solucija jer radnicima garantuje veća prava i sigurnost, a sada mimo svog statusa i ovlašćenja, kada je izvesno da će do stečaja neminovno doći, ali uz predhodno pokretanje proizvodnje, pozivaju radnike na blokadu ulica i prete štrajkom gladju.

Ovim Saopštenjem, poslovodstvo se ogradjuje od ovakvih izjava pojedinaca i poziva sve radnike, na još malo strpljenja jer se čine sve da se proizvodnja što pre pokrene. Sve objektivne i prave informacije biće plasirane putem medija, te da više ne nasedaju kojekavim obmanama i lažima samoproklamovanih lidera. Sa celokupnim dešavanjima i koracima koji se preduzimaju upoznato je Ministarstvo privrede, tako da se očekuje dolazak njihovih predstavnika prilikom zakljičivanja ugovora o zakupu i pokretanja proizvodnje.

Posebno ističemo nemerljivi doprinos, pomoć i razumevanje lokalne samouprave koja nikada nije izostala u najtežim i presudnim trenutcima za fabriku.

Aha Mura Prvi maj doo Pirot

Direktor

Maša Flegar