Marija Vasić: Značajni rezultati projekta "Pravo posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu"

30. septembar 2020. 13:16 Društvo Pirot Plus Online

Od februara meseca ove godine, Centra za socijalni rad deo je projekta "Pravo posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu" koji će se realizovati sve do februara 2022.godine. U posebno osetljive grupe spadaju deca nad kojima je vršen neki oblik krivičnog dela, deca bez pratnje i deca sa posebnim potrebama koja se ubrajaju u pomenute okvire.

Projekat je važan zbog izrade smernica i brošura koje se neće koristiti samo u našem sistemu zaštite dece, već će i Evropske zemlje imati benefite od ovih podataka i istraživanja. 

Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu za portal Plus online rekla je da, u okviru aktivnosti ovog projekta, pre nekoliko dana održana je tematska konferencija u Beogradu koju je otvorio ministar Zoran Djordjević, a na kojoj su prisustvovali  eminentni predstavnici državnih institucija koje se bave zaštitm dece. Razmena iskustava u dosadašnjim aktivnostima jako je važna, dodaje direktorka Vasić. 

U toku predstavljanja rezultata, od velikog značaja je i predstavljanje iskustava dece i njihov doživljaj socijalnog, pravosudnog, zdravstvanog i policijskog sistema u koje ulaze, sa ciljem poboljšanja njihovog položaja u odrdjenom sistemu zaštite. 

Realizaciju ovog projekta finansira Evropska unija, u saradnji sa Ministrastvom za rad, boračka i socijalna pitanja kao i ustanove koje se bavi socijlanom zaštitom dece.