Manjak lekara u Opštoj bolnici

24. novembar 2014. 10:05 Društvo Pirot Plus Online

Manjak kadrova jedan je od najozbiljnijih problema sa kojima se suočavaju zdravstvene institucije u Srbiji, tako da je najava resornog ministra u vezi sa zapošljavanjem 340 lekara i 330 medicinskih sestara prihvaćena sa odobravanjem - posebno ako se uzme u obzir činjenica da je zapošljavanje u toj oblasti strogo kontrolisano od 2006. godine.

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koju je krajem prošle godine usvojila Skupština Srbije, važiće do kraja 2015. godine. Novi radnici mogu biti zaposleni samo uz saglasnost tela Vlade Srbije na predlog ministarstva ili drugog nadležnog organa. U skladu sa tim zdravstvene ustanove, zbog hroničnog manjka medicinskog ali i nemedicinskog osoblja, svakog meseca upućuju zahteve komisiji u kojima traže prijem novih lekara, kaže dr Goran Petrović, direktor pirotske Bolnice.

- Mi ćemo konkretno do kraja ovog meseca, zbog odlaska u penziju, imati odliv 19 lekara i medicinskih tehničara. Mi za njih nemamo zamenu. Svakog meseca pišemo Ministarstvu zdravlja da nam odobri zapošljavanje novih radnika, ali do sada nismo dobili odgovor. Takodje postoji problem i kada je broj medicinskih sestara u pitanju, kao i nemedicinskog osoblja. Ovo su problemi koji muče sve ustanove, ne samo našu. Mi prema kadrovskom planu koji utvrdjuje Ministarstvo zdravlja, na osnovu mnogobrojnih parametara, imamo 684 radnika. Da li će biti promena u novom kadrovskom planu videćemo, kaže direktor Petrović.

Lekara je sve manje i niko ne želi da zbog manjka osoblja bude dovedeno u pitanje kvalitet i obim usluga koje pružamo.