Lokalni akcioni plan zapošljavanja, za period od 2021. do 2023. godine, ostvaren 97 odsto od planiranog. Uskoro počinje procedura za izradu novog trogodišnjeg plana

16. januar 2024. 11:45 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot izrađuje i realizuje lokalne planove zapošljavanja počev od 2011. godine. Za sve to vreme planove karakteriše visok stepene realizacije koji se kreće u rasponu od 95 do 100% u odnosu na plan. 

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Pirota za period od 2021. do 2023. godine takođe je uspešno realizovan, na nivou od 97 odsto od planiranog, rekao je u izjavi za Portal Pirot Plus online Nenad Petrović, iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Ovaj plan predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koje će se realizovati u datom periodu, a sve u cilju povećanja zaposlenosti. 

Mi smo jedna od malobrojnih lokalnih samouprava koja svake godine sa uspehom realizuje plan zapošljavanja, i o realizaciji planova i programa informiše širu javnost. Ovaj trogodišnji plan realizovali smo u izuzetnom procentu. U ovom trogodišnjem periodu ukupno je angažovano 356 lica po različitim merama - stručna praksa, javni radovi, obuke na radnim mestima, subvencije za samozapošljavanje. Dugoročni efekti su merljivi i veoma pozitivni, rekao je Petrović.

LAP za zapošljavanje realizuje se u saradnji sa Nacionalnom službom, ali i ministarstvima i organizacijama. Samo iz gradskog budžeta u prošloj godini za ove namene izdvojeno je 19,5 miliona dinara..

Uskoro počinje procedura izrade novog trogodišnjeg plana, u čijoj izradi će učestvovati svi lokalni akteri sa tržišta rada, nezaposlena lica, organizacije civilnog društva. Cilj nam je da na još bolji način definišemo smernice za naredni trogodišnji period, kazao je Petrović.

Osnov za izradu LAPZ-a predstavlja Akcioni plan za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.