Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja spreman za javnu raspravu

11. jul 2019. 11:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na osnovu Sporazuma o saradnji u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” Stalna konferencija gradova i opština potpisala je, sredinom prošle godine, sporazume o saradnji sa 10 izabranih gradova i opština koji su dobiti sveobuhvatan paket podrške za izradu i unapređenje strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama u sprovođenju mera socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, medju kojima je i grad Pirot. Cilj je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske populacije i sprovođenja prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

Radmila Nešić, koordinatorka za romska pitanja u Gradskoj upravi Pirot kaže da je izrada Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koji je predvidjen programom, praktično završena i da će se u skladu sa tim plan sutra, 12. jula, naći na javnoj raspravi.

Na izradi LAP-a radio je mobilni tim, koji ima 16 članova – koordinator za romska pitanja, zdravstveni medijator, pedagoški asistenti, ali i predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i Doma zdravlja. Bili su uključeni i stručnjaci Stalne konferencije gradova i opština, a uključivali su se i stručni saradnici i predstavnici romskih nevladinih organizacija, kaže Nešićeva

Javna rasprava biće održana u petak 12. jula u Velikoj sali GU Pirot sa početkom u 10 časova.