Ljubomir Stojanović: Loša hidrologija je uticala na redukovanje plana proizvodnje, ali i sada u akumulaciji Zavoj ima dovoljno energije da damo značajan doprinos u proizvodnji struje

05. decembar 2019. 14:52 Privreda Pirot Plus Online

Od početka rada, najmlađa hidrolelektara u sistemu Eletroprivrede Srbije, HE „Pirot“ proizvela je preko tri milijarde kolovat sati vršne električne energije. Pored toga, kaže direktor Ljubomir Stojanović, pogonska spremnost, za skoro tri decenije rada, nikad nije bila dovedena u pitanje. Osim značaja u energetkom smislu, kao društveno odgovorna kompanija, HE „Pirot“ veliku pažnju posvećuje očuvanju životne sredine. Realizovani su brojni poslovi na tom planu, a kada je reč o proizvodnji ove godine, zbog nepovoljne hidrološke situacije plan je smanjen na pedeset pet miliona kilovat sati od čega je proizvedeno oko osamdeset posto.