Korona usporila i proces spajanja Doma zdravlja i Opšte bolnice Pirot

13. oktobar 2021. 10:49 Korona virus Pirot Plus Online

Pre dve godine novim zakonskim rešenjem doneta je odluka o umrežavanju zdravstvenih ustanova u Srbiji. Tom odlukom obuhvaćene su i pirotske ustanove Dom zdravlja i Opšta bolnica, koje bi spajanjem bile deo Zdravstvenog centra Pirot.

O ovome je u nedavnoj izjavi za Portal Pirot Plus onlajn govorio direktor Doma zdravlja Pirot, dr Radovan Ilić.

Početkom ove godine Vlada Republike Srbije donela je odluku o formiranju Zdravstvenog centra Pirot, data su uputstva šta treba preduzeti dalje, ali do danas se nije ništa preduzelo, na šta je verovatno uticala korona, kaže dr Ilić.

Dok se ovaj postupak ne privede kraju dr Radovan Ilić ostaje na funkciji direktora Doma zdravlja.

Kada je kadrovski plan Doma zdravlja Pirot u pitanju, direktor Ilić ističe da su prošle godine dobili nov kadrovski plan od strane ministra zdravlja. Prema Ilićevim rečima, to bi trebalo da se donosi na godišnjem nivou pri čemu se priznaje aktuelna kadrovska struktura i daju smernice kako postupati sa kadrovima do normativa koji se u slučaju Doma zdravlja Pirot nalazi za jednu stepenicu ispod kadrovskog plana.

Ilić je dodao da su normativi dosta zastareli i da svaki region treba da ima svoj poseban normativ koji proizilazi iz mnogo parametara. Dom zdravlja Pirot je na starom normativu koji se bazira samo na broju stanovnika, rekao je dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja Pirot.