Koridori Srbije: Pun profil od Staničenja do Pirota

28. jul 2019. 10:28 Gradska hronika Pirot Plus Online

Povodom završetka radova na deonici od Staničenja prema Pirotu, Koridori Sbije objavili u


SAOPŠTENJE


Radovi na stabilizaciji kosine ispred tunela ''Sopot“ na Istočnom kraku Koridora 10 su završeni.


U javni saobraćaj u punom profilu pušteno je poslednjih 400 metara deonice Staničenje – Pirot, ukupne dužine 16,65 kilometara, saopštili su Koridori Srbije.


U saopštenju se navodi da je, kako bi se obezbedila trajna stabilnost kosine, izgrađeno 137 šipova, dužine 15 metara, povezanih armirano betonskim roštiljem i zidnim platnom visine devet metara.


Ugrađeno je oko 4.000 kubnih metara betona i više od 500 tona armature, a preko potporne konstrukcije izveden je stabilizacioni nasip od zemljanog materijala.


Koridori Srbije podsećaju da je deonica Staničenje-Pirot otvorena za saobraćaj od 2017. godine i da je deo deonice pušten u saobraćaj 2018. godine.


Kako se navodi, na toj deonici su dva savremeno opremljena tunela, Sopot i Sarlah, ukupne dužine 640 metara, dve saobraćajne petlje, 19 mostovskih konstrukcija, 15 rečnih regulacija ukupne dužine 4393 metara, devet kilometara lokalnih puteva.


Takođe, na deonici je i alternativna saobraćajnica dužine 2.750 metara kojom se preko petlje Zapad ostvaruje veza industrijske zone Pirot sa autoputem, a dalje prema istoku sa državnim putem IIA reda Niš - Dimitrovgrad. Radove na izgradnji trase i objekata izvela je grčka kompanija Aktor, a opremanje tunela elektromašinskom opremom azerbejdžanska kompanija Azvirt


Koridori Srbije .