Kontinuitet aktivnosti u cilju unapredjenja poljoprivrede

15. januar 2013. 12:26 Privreda Pirot Plus Online

Poljoprivredne i savetodavne stručne službe u našem gradu tokom godine realizuju brojne programe u cilju unapredjenja poljoprivredne proizvodnje.S obzirom da je početak godine još uvek se radi po metodologiji za prošlu godinu.Tako će se raditi u prvom kvartalu sve do kraja marta ove godine, kaže direktor Poljoprivredne i savetodavne stručne službe u Pirotu, Miroljub Vidanović.

„Bez obzira što nismo dobili metodologiju rada od Instituta za primenu nauke u pojoprivredi mi nastavljamo kontinuitet rada od prošle godine.Savetodavne stručne službe će, pored ostalog, nastaviti da vode računa o lider gazdinstvima, tako da će i dalje pratiti njihov napredak i razvoj.Želim da istaknem da je na našoj farmi završeno jegnjenje ovaca i sa indeksom jagnjenja od 1,3 možemo biti zadovoljni kao i kvalitetom jaganjaca.Smatram da je važno što se zadrugarstvo u poljoprivredi u poslednje vreme sve više zagovara.Jedan od programa, o kojem će se govoriti na seminaru, koji će uskoro biti održan na Zlatiboru, upravo jeste zadrugarstvo. Obnova zadrugarstva u Srbiji može u velikoj meri popraviti položaj poljoprivrednika“ kaže direktor Vidanović.