Komunalac ide Misirlićevim stazama. Sadi se za budućnost!

10. decembar 2020. 20:15 Gradska hronika Pirot Plus Online

Ovo što radi Komunalac i ovih dana je veliko ulagaje u budućnost. U vreme koje dolazi. Sve to me podseća na istoriju, na Misirlićevo vreme kada su sađene lipe na Keju. Generacije koje će doćI, će se sećati da je dvdesetih godina 21. veka u vreme Vasića i Tolića, zasađeno na hiljade stabala.

U želji da svi naši koji su rasuti po svetu i kojima je ovaj Portal hronika ovog vremena, krenuo sam danas za radnicima Komunalca.

Tu priča nije potrebna.

Samo ću zabeležiti!

Dvorište Gimnazije, četvrtak, 10. decembar oko 12,30h

 Sat vremena kasnije, bio sam u Tehničkoj školi. Kako mi radnici Komunalca rekoše - Idemo na pič teren u Šup!!

Tamo sam razgovarao sa Jovanom Mijalković,  iz Komunalca

Bez dobre organizacije nema dobrog posla. U samo pet minuta stigle su sve ekipe.