Kazne za nekontrolisano odlaganje gradjevinskog otpada

16. maj 2019. 02:19 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Iz Gradske uprave Pirot obaveštavaju da je prilikom obilaska terena uočeno da se u širem području grada na više lokacija nekontrolisano odlaže građevinski otpad, često i na poljoprivrednom zemljištu, čime se uništavaju obradive površine i degradira životna sredina.
Podsećamo da je Skupština grada Pirota donela odluku kojom je određena lokacija „Drvarnik“ za skladiranje građevinskog otpada (na 4.kilometru od Prisjanskog naselja prema selu Prisjan) i na kojoj se odlaganje ne naplaćuje.
Upozoravaju se investitori, izvođači i građani koji izvode građevinske radove da sav građevinski otpad odvoze na predviđenu lokaciju.
Кomunalna ispekcija i inspekcija zaštite životne sredine će protiv onih koji odlažu građevinski otpad van predviđene lokacije podnositi prekršajne naloge prema odredbama Odluke o komunalnom uređenju. Za nepoštovanje ove odluke predviđene su sledeće novčane kazne:
• fizička lica 8.000 dinara
• preduzetnici 15.000 dinara
• pravna lica 30.000 dinara