JP “Komunalac“ Pirot uspešno realizuje planirane investicije

12. jun 2019. 13:30 Gradska hronika Pirot Plus Online

Od ukupno planiranih trideset pet miliona dinara za investicije u 2019. godini pirotski Komunalac je do sada realizovao polovinu sredstava. Zanovljena je mehanizacija, uređivani su parkovi i druge zelene površine, a ovih dana dopremljeno je pedeset novih kontejnera sa plastičnim poklopcima koji se trenutno raspoređuju u gradu na određenim lokacijama. Naredne nedelje očekuje se isporuka limenih kontejnera, takođe pedeset. Stari kontejneri, kaže Tolić, biće reparisani i postavljeni u selima.

Zabrana zapošljavanja, govori se da će biti ukinuta do kraja ove godine, predstavlja ozbiljan problem u funkcionisanju ovog Preduzeća koje je ostalo, po raznim osnovama, bez velikog broja radnika. Medjutim, Tolić kaže da uprkos tome sve planirane aktivnosti se uspešno realizujuju.