Jovanović: Građevinska greška stopirala radove na izgradnji pratećih objekata u Muzeju

01. februar 2022. 10:19 Kultura Pirot Plus Online

Krajem decembra 2019. godine zvanično je završena prva faza projekta rekonstrukcije i izgradnje pratećih objekata u Muzeju Ponišavlja Pirot. Projekat podrazumeva  izgradnju novih kancelarija, galerije i još nekoliko prostorija koje će biti u funkciji rada ove ustanove. Iako je druga faza trebalo da počne već naredne godine, došlo je do određenih problema koji su stopirali radove.

Naime, prema rečima Saše Jovanovića, direktora Muzeja prilikom početka radova u okviru druge faze uočen je nedostatak, tačnije nosivost ploče je manja od predviđene.  

Potrebno je da se u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika iznađe građevinsko rešenje koji bi na najbolji mogući način anulirali nedostatak, a samom tim i omogućili nastavak radova. Sredstva su obezbeđena I to nije problem, kaže Jovanović.

Projekat se realizuje pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Izgradnjom ovog objekta Muzej Ponišavlja će steći uslove za proširenje trenutnih kapaciteta što će u budućnosti omogućiti bolje funkcionisanje Muzeja kao institucije.

Nakon kompletne realizacije ove investicije trenutne kancelarije zaposlenih u muzeju biće izmeštene iz kuće Malog Riste, koja će tada biti u celosti otvorena za posetioce i turiste.