Jednokratna pomoć deci bez roditeljskog staranja

15. april 2014. 10:32 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Dodela jednokratne pomoći deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom biće organizovana u Svečanoj Sali opštine u četvrtak 17. aprila. Nadica Adamović, šef odseka Dečije zaštite, kaže da se pomoć pruža ovoj kategoriji dece u okviru realizacije Lokalnog plana akcije za decu.

-U Lokalnom planu akcije za decu Pirota kao strateški cilj zacrtano je pružanje ovakvog vida pomoći i podrške kao vid podrške staraocima i deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom, radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Ono što treba reći, duži niz godina pružamo ovakve pomoći i opština izdvaja značajna sredstva na posebnoj budžetskoj liniji. Uvek smo posebno sagledavali i obraćali pažnju na decu kojoj je pomoć najpotrebnija Ovo je peta godina za redom kako će predsednik opštine uručiti rešenja o pomoći deci uoči Vaskršnjih praznika. Ove godine imamo 19-oro dece koji će dobiti pomoć u jednokratnom iznosu od 15.000 dinara –kaže Adamovićeva.

Adamovićeva napominje da je u toku i konkurs za projekte koji će se realizovai u okviru LPA. Reč je o projektima koje realizuju institucije, NVO i pojedinci koji rade sa decom i čiji projekti doprinose realizaciji LPA za decu u skladu sa zacrtanim ciljevima.

-Ono što je trenutno aktuelno je Konkurs za finansiranje projekata za realizaciju LPA. Konkurs je raspisan 1. aprila i rok za podnošenje prijava je 30. april . Prijave se podnose u pisarnici opštine Komisiji za implementaciju LPA-dodaje Adamovićeva.

Ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje projekata putem konkursa za realizaciju LPA za decu Pirota iz budžeta opštine za tekuću godinu iznosi 1.5 miliona dinara.