Javni pozivi za mlade za obuke na radnom mestu

22. februar 2021. 10:38 Privreda Pirot Plus Online

U okviru projekta "Znanjem do posla", iz Job info centra obaveštavaju, da su raspisani javni pozivi za mlade, za obuke na radnom mestu, za zanimanja CNC operater u tekstilnoj idustriji (u saradnji sa kompanijom LISCA iz Babušnice) i Magacioner (u saradnji sa kompanijom Marmil doo).  

.....................................................................

CNC OPERATER U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji LISCA u Babušnici petoro mladih će imati priliku da se na temeljan način upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 480h (3 meseca), sa zanimanjem CNC OPERATER U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI. Polaznici će kroz rad direktno uz mašinu savladati veštine, znanja i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije polaznici će se upoznati sa radom CNC mašine za sečenje tekstila, katerom, osnovnim delovima, načinom rada i programiranja, vrstama materijala, načinom obrade, a svakako i praktično raditi na pomenutim mašinama.

Tokom obuke polaznici će dobijati naknadu a najbolji polaznici će dobiti priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica starosti od 18 do 30 godina, ili do 35 godina ako pripadaju osetljivim kategorijama (Mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih sredina koji žive na više od 20km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, NEET mladi).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave lično u Job info Centru, u Pirotu, u ulici Bogojavljenska br. 3.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj 010/501820 ili putem mejla jobinfocentarpirot@gmail.com

Rok za prijavu: 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva

........................................................................

MAGACIONER

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Marmil d.o.o. petoro mladih će imati priliku da se na temeljan način upozna, kako teorijski, tako i praktično tokom 160h (2 meseca), sa zanimanjem MAGACIONER. Polaznici će direktno u kompaniji, kroz rad, savladati veštine, znanja i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije polaznici će naučiti kako kako se vodi evidencija o ulasku i izlasku robe i evidencija utrošaka, kako se skladišti roba,  proverava kvaliteta dospele robe, skladišti kvarljiva roba, vodi evidencija o isteku roka upotrebljivosti.

Tokom obuke polaznici će dobijati naknadu a najbolji polaznici će dobiti priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica starosti od 18 do 30 godina, ili do 35 godina ako pripadaju osetljivim kategorijama (Mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih sredina koji žive na više od 20km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, NEET mladi).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave lično u Job info Centru, u Pirotu, u ulici Bogojavljenska br. 3.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj 010/501820 ili putem mejla jobinfocentarpirot@gmail.com

Rok za prijavu: 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva