Javni poziv Zip centra - Virtuelni inkubator

08. novembar 2021. 07:50 Privreda Pirot Plus Online

U cilju podrške razvoju preduzetništva u sferi modernog poslovanja, ZIP centar za mlade – biznis inkubator d.o.o. raspisuje Javni poziv za preduzetnike, potencijalne korisnike usluga Virtuelnog inkubatora, u okviru programa Plan rada za 2021.godinu Start-up centra u Pirotu podržanog od strane kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj i grada Pirota.

1. Pravo učešća
Pravo učešća na javni poziv imaju pravna lica do dve godine poslovanja.bez obzira na delatnost.

Ukupan broj korisnika usluge je 5 preduzetnika.

2. Usluge koje se korisnicima nude kroz Virtualni inkubator
-Konsultativnu podršku iz oblasti digitalnog marketinga
-Konsultativnu podršku iz oblasti računovodstvenih I pravnih poslova
-Izrada ili unapređenje dizajna pakovanja I promo materijala kao i štampa istog.
3. Potrebna dokumentacija za prijavu na javni konkurs
Prijava u slobodnoj formi sa osnovnim informacijama o kompaniji (naziv i matični broj kompanije) i kratak opis kompanije i delatnosti.
4. Način prijave
Prijava u slobodnoj formi se podnosi na mejl zipcentar@gmail.com
5. Rok za prijavu
Konkurs je otvoren do 12.11.2021. godine. 

Selekcija kandidata vrši se kroz tri koraka: najpre predselekcija na osnovu dostavljene dokumentacije, zatim sledi intervju sa prijavljenim kandidatima i na kraju konačna odluka na osnovu procesa ocenjivanja i obavljenog intervjua.


Prilikom ocenjivanja se sagledavaju sledeći kriterijumi:
-prednost se daje ženama preduzetnicama,
-sagledava se inovativnost proizvoda ili usluga,
-jasno definisano tržište i mogućnost plasmana proizvoda ili usluge ,
-obrživ biznis model,
-mogućnost za rast i razvoj.
7. Rok za donošenje odluke po javnom pozivu i selekcija korisnika
Selekcija korisnika će se izvršiti u roku od 5 dana od isteka roka za prijavu na javni
poziv.

Odluke o odabiru kandidata će biti javno distribuirane svim pravnim licima koja konkurišu kao i na oglasnoj tabli Zip centra.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mejla zipcentar@gmail.com