Javni poziv najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Pirota za prijavljivanje za dodelu jednokratne novčane pomoći

01. decembar 2017. 08:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Dokazi se podnose u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane grada prilikom prijema zahteva.

Donošenje odluke


Komisija rangira prijave u skladu sa Pravilnikom i donosi Odluku o dodeljivanju pomoći,na osnovu činjeničnog stanja i stanja na terenu, a vodeći računa o redu prvenstva.


Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći u roku od 10 dana od dana javog oglašavanja ,odnosno od 01.12.- 10.12.2017.god.

Prijava i dokumentacija se dostavlja pisarnici Gradske uprave ili putem pošte na adresu:
Gradska uprava Pirot
Povereništvo za izbeglice i migracije
ul. Srpskih vladara br. 82.
18300 Pirot
sa napomenom „ Javni poziv za izbeglice i IRL-jednokratna novčana pomoć“