Javni oglas za služenje vojnog roka sa oružjem i rezervne oficire Vojske Srbije

19. jun 2018. 10:00 Društvo Pirot Plus Online

Ministarstvo odbrane Republike Srbije u sradnji sa regionalnim centrima odbrane objavilo je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire u 2018. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji ove godine navršavaju od 19 do 30 godina života.U Javnom oglasu su precizirani uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju kako bi mogli da konkurišu.

Izabrani kandidati potpisaće ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uredjuju medjusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Opširnije informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebavilašta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostarstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.