Javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota 22. januara

18. januar 2024. 13:01 Lokalna samouprava Pirot Plus Online


Otvoreni sastanak - javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine, održaće se 22.01.2024.godine, sa početkom u 12 časova u svečanoj sali Gradske uprave Pirot.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u ovom događaju.

Primedbe, predlozi, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti i putem elektronske pošte na adresu ledo@pirot.rs ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine”, najkasnije do 26.01.2024. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji je objavljen na sajtu Grada Pirota.

U nedavnom razgovoru sa Marijom Đošić, šefom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, jedna od tema bio je i novi Srednjoročni plan koji se priprema.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Pirotu, pored ostalih aktivnosti, bavila se i javnim politikama u prošloj godini. Ona je podsetila da je u toku Javni poziv za učešće u javnoj rasparavi na novom Srednjoročnom planu za period 2024-2026.godine, koji je otvoren do 26. januara.

Ovom prilikom Marija Đošić je pozvala sve zainteresovane građane da daju svoje predloge i sugestije za projekte koji mogu da se nađu u Srednjoročnom planu.