Jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije

13. novembar 2013. 10:30 Društvo Pirot Plus Online

Povereništvo za zaštitu ravnopravnosti organizuje sutra skup sa predstavnicima rosmske zajednice u Pirotu u okviru projekta koji finansira Kraljevina Holandija “Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije” . Radmila Nešić, predsednica NVO Ternipe, koja je partner u realizaciji ovog dela programa u Pirotu, kaže da je ovo odlična prilika za Rome koji smatraju da imaju neki pravni ili drugi problem da učestvuju na ovom skupu.

-Poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti Nevena Petušić sarađuje sa Regionalnim centrom za prava manjina. Ovom prilikom obratiće se predstavnica Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Gorica Čolić, kao i predstavnik organizacije Regionalnog centra za manjine Marko Vasiljević. Na tribini će uglavnom biti reči o mehanzmu zaštite od diskrimincije i načinu podnošenja pritužbi. Zainteresovani će ovom priliko moći da iznesu svoje probleme, da li su bili negde diskriminisai i dali imaju probloema sa nekim institucijama. Sutra će predstavnici Poverništva biti na raspolaganju Romima, da im pomognu oko problmea i načinu na koji da ih reše – kaže Nešićeva.

Tribina će biti orgnaizovana u prostorijama NVO Ternipe sa početkom u 15 časova. Dekada Roma, inkluzija u oblasti obrazovanja kao i brojne aktivnosti realizovane u saranji sa lokalnom samoupravom doveli su do toga da se znatno smanji stepen diskriminacije u oblasti obrazovanja, kaže Nešićeva i dodaje, da je evidentno da je diskriminacija i dalje prisutna prilikom zapošljavanja.