Izrada LAP za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u završnoj fazi, krajem januara javna rasprava

09. januar 2019. 11:30 Društvo Pirot Plus Online

Na osnovu Sporazuma o saradnji u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” Stalna konferencija gradova i opština potpisala je, sredinom prošle godine, sporazume o saradnji sa 10 izabranih gradova i opština koji će time dobiti sveobuhvatan paket podrške za izradu i unapređenje strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama u sprovođenju mera socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, medju kojima je i grad Pirot.

Cilj je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske populacije i sprovođenja prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

Radmila Nešić, koordinatorka za romska pitanja u Gradskoj upravi Pirot kaže da je izrada Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koji je predvidjen programom, u završnoj fazi, da će se plan naći na javnoj raspravi krajem januara ili početkom februara.

Na izradi LAP-a radio je mobilni tim, koji ima 16 članova – koordinator za romska pitanja, zdravstveni medijator, pedagoški asistenti, ali i predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i Doma zdravlja. Po potrebi uključivali su se i stručni saradnici i predstavnici romskih nevladinih organizacija, kaže Nešićeva

Za sprovođenje mera iz LAP-a i godišnjeg operativnog plana mobilnog tima obezbedjena su sredstva u iznosu od 12 hiljada evra na godišnjem nivou, u prvom periodu kroz kofinansiranje 50-50% između lokalne samouprave i SKGO

Cilj Programa je podrška procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenju prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine