Izborna godina za Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije. Definisanje minimalne cene rada i dalje kamen spoticanja kod sindikalaca

17. jun 2019. 11:25 Privreda Pirot Plus Online

Nedavno je u Beogradu održana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije na kojjoj je učestvovao i pirotski Samostalni sindikat. Prema rečima predsednika Samostalnog sindikata Pirotskog okruga, Rodoljhuba Ćirića, s obzirom da je reč o izbornoj godini najvažnija tema dnevnog reda bila je raspisivanje izbora u sindikalnim organizacijama i održavanje XVI Kongresa Saveza samostalnih sindikata Srbije. Izbori u sindikalnim organizacijama, kako je dogovoreno, počeće prvog oktobra ove godine, a izbori u Savezu samostalnih sindikata će se završiti krajem maja iduće godine održavanjem XVI Kongresa.

Na sednici je bilo reči i o realizaciji pojedinih planova koji su usvojenom kongresu, a konkretno se odnose na definisanje minimalne cene rada. Ćirić smatra da se Samostalni sindikat mora držati svojim planiskih dokumenata i postupati u skladu sa njim jer položaj radnika nije na zavidnom nivou.

Na sednici Veća saveza samostalnih sindikata Srbije bilo je reči i o ukidanju penala za penzionere koji su pre navršenih 65 godina života otišli u penziju. Samostalni sindikat Pirota se zalaže za ukidanje penala jer smatra da će penzioneri biti trajno oštećeni ako ne dodje do ukidanja.