Inspekcijske službe podnele izveštaje o radu tokom marta VIDEO

08. april 2015. 12:12 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U prostorijama Pirotskog upravnog okruga predstavljen je rad inspekcijskih službi za mesec mart.

Načelnik Okruga, Dimitrije Vidanović rekao je da su svi inspektori sprovodili sve redovne aktivnosti u okviru svojih nadležnosti i istakao dobru međusobnu saradnju inspekcijskih službi, ali i njihovu saradnju sa ostalim državnim organima. Potom je Vidanović podneo izveštaje inspekcije rada, turističke inspekcije, zdravstvene inspekcije, poljoprivredne inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine.

Tržišna inspekcija je kontrolisala promet svih vrsta roba. Slobodan Todorović, šef Odseka tržišne inspekcije, istakao je da je kontrolisana ušaglasenost elektronskih aparata za domaćinstvo i tekstila sa standardima i propisima domaćim i evropskim, Milka čokolade sa žigom koje su oduzimane i stavljane van prometa, zaštita potrošača i tezge na pijaci.

Veterinarska inspekcija je u martu u vezi Nacionalnog programa za kontrolu i sistemsko praćenje rizidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog porekla uzorkovani su određeni organi na liniji klanja klanice Mustang i uzeti su uzorci ribe sa ribnjaka Vrelo što je prosleđeno određenim laboratorijama, rekla je Snežana Stojanović, šef Veterinarske inspekcije.

Odsek za sanitarni nadzor pirotskog okruga sproveo je 176 redovnih kontrola, 4 kontrolne i 12 vanrednih kontrola. Doneto je 7 pisanih i 6 usmenih rešenja o zabrani rada lica zbog kliconoštva, navela je Leposava Veljković, šef Sanitarne inspekcije. Kontrolisane su pekare, kuhinja kolektivne ishrane, kuhinja predškolskih objekata, kuhinja socijalne zaštite, trgovine, objekti saobraćaja, vodovodi, objekti za negu lice i tela, objekti sporta i rekreacije.