I hrvatski ambasador došao da vidi Pirot

18. maj 2018. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je Pirot posetila visoka diplomatska delegacija Hrvatske, predvođena ambasadorom Hrvatske Gordanom Bakotom, a činili su je još: Stjepan Glas, opunomoćeni ministar Vlade Republike Hrvatske, predsednik gospodarske Komore Hrvatske Pero Mijakić i predstavnik poslodavaca Gordan Vrbanec.

Gradonačelnik Vasić i ambasador Bakota saglasni su da saradnja Pirota sa gradovima u Hrvatskoj može biti bolja, a gradonačelnik Vasić je ovom prilikom dobio poziv da poseti Hrvatsku, i grad Čakovec sa kojim Regionalna deponija Pirot ima saradnju.

Ambasor Hrvatske Gordan Bakota izrazio je zadovoljstvo onim što je video u Pirotu, i pohvalio rad i rezultate lokalne samouprave, i da je u mnogome pozitivan primer drugim većim gradovima.

Gradonačelnik Vasić je pre formalnog prijema zajedno sa ambasodarom Bakotom, prošetao centrom grada.

Delegacija iz Hrvatske obišla je i Regionalnu deponiju Pirot, koja je nakon potpisanog ugovora početkom maja tekuće godine izmedju JKP "Regionalna deponija Pirot" i "V-elin" iz Čakovca, Republika Hrvatska, započela saradnju na instalaciji opreme u pijezometrima za kontinualno daljinsko praćenje eventualnog zagadjenja podzemnih voda.

Oprema će biti povezana na server Regionalne deponije, gde će se u realnom vremenu pratiti kvalitet podzemne vode na siroj teritoriji Regionalne deponije Pirot. Ovaj projekat predstavlja savremen i jedinstven monitoring podzemnih voda na teritoriji sanitarnih deponija RS.

*Foto i tekst: Aleksandar Ćirić, šef Kabineta gradonačelnika Pirota