Gradski većnici prihvatili Program gasifikacije grada Pirota, izveštaje o radu javnih preduzeća i Regionalni plan upravljanja otpadom u narednih deset godina

01. jul 2024. 13:19 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Gradskog veća. Na početku razmatrana je Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada Pirota i Odluka o usvajanju Programa gasifikacije na teritoriji grada Pirota i predlog za izbor strateškog partnera za realizaciju Programa gasifikacije.

Na dnevnom redu bila je i Odluka o ispravljanju tehničke greške u Planu detaljne regulacije “Autobuska stanica”.

Direktori javnih preduzeća ovom prilikom predstavili su izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem za 2023. godinu, JP “Vodovod i kanalizacija”, JP “Gradska toplana”, JP “Komunalac”, JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot i JP “Regionalna deponija Pirot”.

Članovi Gradskog veća u nastavku sednice razmatrali su Odluku o izmeni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, Odluku o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Pirot i opštine Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica za period 2024.-2033. godine, kao i Odluku o odobrenju za izgradnju na katastarskoj parceli br. 6593 KO Sukovo.

Na kraju sednice većnici su razmatrali rešenja iz imovinsko pravne oblasti,Odluku o davanju saglasnosti na Aneks 3. Ugovora o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota i Odluku o obrazovanju i načinu rada lokalne komisije za kapitalne investicije grada Pirota.

Po završetku sednice zamenik gradonačelnika Miloš Colić obrazložio je teme koje se odnose na gasifikaciju gradu, ističući da kada su krenuli u pregovore sa Srbijagasom, preuzeli su i neke obaveze, kao što je donošenje ovakvog planskog dokumenta koji je složen jer je pored gradskog jezgra obuhvaćeno mnogo seoskih naselja. Prema Colićevim rečima, plan je da se do novembra dve tačke, strateški važne za Pirot gasifikuju, a to su gradska energana i industrijska zona, a potom i naselja.

Miloš Colić je dodao da je napravljena i analiza koliko će da košta grejanje na gas. Priključak za gas sada košta oko 91.000 dinara, a ko se bude prijavio u trenutku gasifikacije imaće popust od 20% i mogućnost otplate na 36 meseci.

Kada su u pitanju javna preduzeća, zamenik gradonačelnika kaže da ona posluju pozitivno i to je ono po čemu je Pirot poznat u poslednjih dvadesetak godina. Pored ostalog, na sedncii Veća je bilo još značajnih tema, koje je takođe ovom prilikom prokomentarisao zamenik gradonačelnika Miloš Colić.

Ove odluke naći se pred odbornicima Skupštine grada na sednici koja je zakazana za sredu, 3. jula sa početkom u 9 časova.