Grad Pirot objavio javni poziv da dodelu pomoći preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

11. mart 2020. 14:02 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot objavio je javni poziv da dodelu pomoći preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima kroz subvencionisanje kamate na investicione kredite poslovnih banaka, a isti će biti realizovani u saradnji sa bankom Poštanskom štedionicom, Credit Agricole bankom i Vojvođanskom bankom.

Кrediti će se odobravati za period do 3 godine, a njihova namena je za kupovinu ili ulaganje u poslovni prostor, za nabaku opreme i mašina, nabavku specijalizovanih alata i delova, kao i za nabavku softvera.

Pravo da konkurišu za kreditna sredstva imaju poslodaci čija registrovana pretežna delatnost ne pripada poljoprivredi i trgovini.

Grad je za pokriće kamata na pomenute kredite izdvojio 3 miliona dinara, a javni poziv biće otvoren do trenutka utroška sredstava ili najkasnije do kraja godine. Više informacija u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Кancelariji za lokalni ekonomski razvoj, a potrebna dokumentacija se može preuzeti i sa sajta grada.