Grad Pirot - lokalna samouprava godine

21. decembar 2020. 09:45 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Dragan Jenaćković, v.d. direktora Filijale Pirot je ispred Nacionalne službe za zapošljavanje17.12.2020. god. uručio zahvalnicu Milošu Coliću, zameniku gradonačelnikaPirota. Zahvalnica se dodeljuje Gradu kao priznanje za ostvarene rezultate u  promovisanju politike zapošljavanja i ostvarene rezultate u zapošljavanju.

Grad Pirot je, kao društveno odgovoran, jedna od tri lokalne samouprave u Republici Srbiji, koji je dobio zahvalnicu Nacionalne službe za zapošljavanje za ostvarene rezultate u oblasti zapošljavanja.

Maja meseca su Grad i Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Pirot zaključili Sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja. Grad Pirot, koji pripada drugoj kategoriji jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, iz sopstvenog budžeta opredelio je 4.000.000 dinara za finansiranje programa dodele subvencije za samozapošljavanje, dok je iz Budžeta Republike Srbije odobreno 3.272.000 dinara. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2020.god. Grad Pirot je izdvojio 14.000.000 dinara za finansiranje programa javnih radova i stručne prakse uz pružanje tehničke podrške Nacionalne službe za zapošljavanje. 
U programe i mere aktivne politike zapošljavanja kroz sufinansiranje i tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, za koje je Grad izdvojio sredstva, uključeno je ukupno 110 nezaposlenih lica sa evidencije Filijale Pirot. Po programu samozapošljavanja kroz sufinansiranje uključeno je 29 lica, u program stručne prakse uz tehničku podršku Filijale Pirot 28 lica i u program javnog rada, takođe uz tehničku podršku Filijale Pirot, 53 lica. 
Filijala Pirot i Grad Pirot imaju dugogodišnju i plodotvornu saradnju na planiranju, promovisanju i realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

Od 2015. do 2020. god. kroz sufinansiranje programa samozapošljavanja, Grad je izdvojio 27,25 miliona dinara. Ovim sredstvima i uz učešće republičkih sredstava, 143 lica je pokrenulo sopstveni biznis. U prethodnih 5 godina, Grad je izdvojio 5,4 miliona za subvencionisanje zapošljavanja 36 lica iz kategorije teže zapošljivih; 45 miliona za finansiranje programa stručne prakse 173 lica i 27 miliona dinara za finansiranje programa javnog rada kroz koji je 271 lice radno angažovano.

Međusobna saradnja, realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja, rezultirali su smanjenjem broja nezaposlenih na području Pirota. Posle dužeg niza godina, na evidenciji nezaposlenih evidentirano je oko 4.900 lica. Početkom godine, Filijali Pirot je jedan od ciljeva bio da do 31.12.2020.god. smanji broj nezaposlenih ispod 5.000, što se u tom trenutku ocenjivalo kao veoma ambiciozan plan. Već na kraju novembra meseca Filijala Pirot je ovaj svoj plan realizovala, što je u uslovima otežanog poslovanja usled pandemije izvanredan rezultat.