Grad Pirot deo projekta "Unapređenje poslovne klime u Srbiji". Za dve godine sve investicione lokacije na digitalnoj platformi

14. novembar 2019. 13:10 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Republički geodetski zavod i Švedska uprava za kartografiju započeli su zajednički projekat "Unapređenje poslovne klime u Srbiji", koji finansira Međunarodna razvojna agencija Kraljevine Švedske (SIDA).

U skladu sa Odlukom o izboru pilot jedinica lokalnih samouprava za učešće u ostvarivanju ciljeva projekta "Unapređenje poslovne klime u Srbiji", grad Pirot je odabran da učestvuje u navedenom projektu kao pilot jedinica lokalne samouprave.

Tim povodom danas je održan prvi radni sastanak kordinatora projekta sa predstavnicima Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Gradske uprave Pirot.

Ciljevi projekta su uspostavljanje modela Nacionalnog registra investicionih mapa, uspostavljanje sistema za prikupljanje podataka o investicionim lokacijama na lokalnom nivou, izgradnja kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za privlačenje potencijalnih investitora kroz sistem racionalnog upravljanja zemljištem, uspostavljanje direktnog i transparentnog kanala komunikacije između investitora i jedinice lokalne samouprave i javni alat za nadzor i vidljivost Nacionalnog registra investicionih mapa, rekla je doktor Marina Jovanović Milenković, kordinator projekta.

Grad Pirot godinama unazad intenzivno radi na stvaranju povoljne investicione klime, preko industrijskih zona do prikupljanja i formiranja baze podataka vezanih za grinfil i braunfild lokacije na području naše lokalne samouprave, rekla je tom prilikom Marija Đošić, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Vrednost projekta, koji bi trebalo da se realizuje do kraja juna 2021. godine, je 2 miliona evra.