Gimnazija prati nove pristupe u obrazovanju

30. novembar 2012. 10:43 Društvo Pirot Plus Online

Za sticanje kvalitetnog obrazovanja važno je stvaranje odgovarajućih preduslova. Bratislav Krstić, direktor Gimnazije , kaže da je ova škola sa idejom o novom pristupu obrazovanju i vaspitanju učenika.

-Sledeće nedelje, tačnije u četvrtak, imaćem probu video konferencije sa školom iz Sankt Peterburga, a zatim ćemo 6. decembra orgnizovati videokonferenciju sa istom školom, i tim putem realizovati zajednički čas. Naši učenici putovaće u posetu Ruskoj školi u maju naredne godine. U pripremi je i izrada jezičke laboratorije za učenje stranih jezika, što je nekad postojalo u školi, ali sada na jednom višem nivou – kaže Krstić.

Za uspešan rad važno je da se učenici na početku godine adaptiraju i spremno prihvate nove obaveze i pravila ponašanja. Prema Krstićevim rečima neodgovarajuće ponašanje u školi može biti kažnjeno a načini kažnjavanja propisan je Pravilima škole.

-Pedagoško - psihološka služba u školi izuzetno radi. Na početku godine, u prvih mesec dana vidi se kojoj deci treba posvetii pažnju, veliku uluogu u tome ima i razredni starešina. Naravno važno je pomenuti i postojanje Pravilnika o ponašanju, sa kojim se učenici upoznaju na prvom sastanku. Ne prihvate, naravno, sve odjednom ali u prvim mesecima to učine. Mi insistiramo na tim pravilima ponašanja koja važe za sve u školi kako za učenike tako i za zaposlene – kaže Krstić.